آدرس کارخانه:

  • شهرک صنعتی بزرگ. نبش میدان ابتکار

آدرس عاملیت های فروش در شیراز:

  •  دروازه سعدی.نرسیده به خیابان راهنمایی
  • عادل آباد. بیست متری همایون
  • شهرک دستغیب
  • مجتمع خلیج فارس