ارسال سفارش

ارسال  در شیراز:

تمام سفارشاتی که از شیراز صورت گرفته اند حداکثر تا ۲ روز کاری به آدرس وارد شده توسط شما ارسال می شوند.این ارسال سفارش رایگان خواهد بود.

 

ارسال سفارشات به سایر نقاط کشور:

تمام سفارشاتی که از مناطقی غیر از شیراز ثبت شده باشند تا باربری شهر مقصد ارسال میشوند که با توجه به قیمت نهایی سبد خرید میتواند رایگان یا شامل هزینه باشد.بنابراین تحویل سفارش در مناطقی غیر از شیراز در باربری آن شهر صورت میگیرد.