تماس با ما
کارخانه : شیراز شهرک صنعتی بزرگ.میدان ابتکارشمالی.خیابان ۲۱۰
تلفن
۰۷۱۳۳۷۴۳۵۷۷۸

- فروشگاه مرکزی : شیراز. دروازه سعدی. جنب بانک انصار

تلفن :

۰۷۱۲۲۴۶۴۵۳

۰۷۱۳۲۲۲۹۲۶۱

- شعبه دوم: دروازه سعدی _ ابتدای زند _ جنب فرش کسری

تلفن :

۰۷۱۳۲۲۴۰۴۱۱

- شعبه عادل آباد: ۲۰ متری همایون _ نبش کوچه ۵

تلفن:

۰۷۱۳۸۳۴۶۶۴۱

ایمیل: balinomattress@gmail.com

اینستاگرام: balino.mattress

X