آدرس کارخانه:

    • فارس،شیراز،شهرک صنعتی بزرگ،نبش میدان چهارم (ابتکار)

    شماره های تماس: